Držíme
dané slovo.

Držíme dané slovo

o nás

Společnost KOMPLEXIS s.r.o. jsme založili z kraje roku 2016 s cílem poskytovat férové a transparentní služby na vysoké odborné úrovni v oblasti stavebnictví. Zaměřené na generální dodávky a technický dozor pozemních staveb.

Ing. Ondřej Prokop
zobrazit CV
Ing. Zdeněk Šverák
zobrazit CV

naše Služby

Generální dodávky staveb

V našem portfóliu najdete zakázky od rekonstrukce bytového jádra po výstavbu bytového domu. Nicméně nejvyšší přidanou hodnotu přinášíme investorům u komplexních a technicky složitých zakázek zaměřených na vysokou kvalitu díla. Zaměřujeme se především na kompletní rekonstrukce, nástavby, přístavby bytů, rodinných i bytových domů či novostavby bytových, rodinných domů a vil. Působíme v Praze a okolí.

Technický dozor

V oblasti technického dozoru staveb, se zaměřujeme na fázi výstavby. Kde jsme schopni kontrolovat jak kvalitu prováděných prací a používaných materiálů, tak i postup prací vůči HMG. Nedílnou součástí bývá i hlídání finančních toků (kontrola prostavěnosti pro fakturaci, odsouhlasování vícenákladů, hlídání méněprací atd.)

Projektové řízení staveb

U tohoto způsobu provádění díla jsme jako společnost odpovědni zejména za:

  • správný postup výstavby vůči orgánům státní správy
  • řízení stavby po technické, časové i finanční stránce

Hlavními přednostmi tohoto typu výstavby jsou výsledná nižší cena díla a možnost více zasahovat do průběhu výstavby, ale za cenu ztráty jedné komplexní záruky (nahrazena zárukami jednotlivých dodavatelů), delší dobou výstavby a zvýšenými časovými nároky na investora.

Vybrané reference

zobrazit všechny reference