Dvorní fasáda s pavlačí, Praha 5

Rekonstrukce dvorní fasády, průjezdu a renovace pavlače

Rekonstrukce dvorní fasády a průjezdu včetně renovace zasklení pavlačí a navazujících klempířských konstrukcí. Ztížená realizace vzhledem k omezené možnosti dopravy a pohybu průjezdem z frekventované ulice Lidická.

No items found.

Prováděné práce

  • ochrana a zakrytí nových dřevěných oken
  • otlučení nesoudržných částí omítek
  • zajištění statických trhlin helikální výztuží
  • vyspravení otlučených částí jádrovou omítkou
  • celoplošné natažení stěrkou Multifine s vloženou perlinkou a stočením
  • nátěr fasády silikonovou fasádní barvou
  • dodávka a montáž nových parapetů a navazujících klempířských kcí
  • obroušení starého nátěru na ocelových částech zasklení pavlačí a jejich nový nátěr
  • seřízení a vytmelení výplní otvorů na pavlači

zobrazit všechny reference