Přístavba garáže, Praha 4

Přístavba garáže, zhotovení zpevněných ploch a části oplocení u RD

Demolice stávající dvojgaráže přiléhající k RD a na uvolněném místě výstavba nové garáže. Součástí zakázky bylo i provedení zpevněných ploch, úprava oplocení vč. vyzdění nových pilířů, dodávka nové vjezdové brány, zahradních zídek, stání pro popelnice a zahradních prvků.

No items found.

Prováděné práce

 • Demolice stávající dvojgaráže vč. odvozu a likvidace vybouraných hmot
 • Výkop a zhotovení základů pro novou garáž (pasy + deska)
 • Provedení hydroizolace
 • Hrubá stavba ze ztraceného bednění, strop spražený (trapézový plech s nadbetonávkou)
 • Podlaha z betonového potěru do spádu s epoxidovou stěrkou
 • Vnitřní omítky VPC štukové, vnější KZS
 • Střecha z fólie
 • Dešťová kanalizace vč. vsaku
 • Pojezdové zpevněné plochy z žulových kostek
 • Pochozí zpevněné plochy z betonových cihel
 • Úprava oplocení (podezdívky a sloupky z lícového zdiva z betonových cihel)
 • Nové brány a branky
 • Další prvky v zahradě
zobrazit všechny reference