Černomořská, Praha 10

Střešní nástavba bytového domu

"Odstranění stávající střechy včetně části štítů a poté zhotovení hrubé stavby střešní nástavby sloužící jako tři mezonetové byty včetně zajištění objektu proti zatečení. Bez možnosti využití vnitřních prostor bytového domu pro uskladnění materiálu a přesuny hmot. "

No items found.

Prováděné práce

  • demontáž původního střešního pláště (tašky ponechány pro opětovné použití)
  • demontáž a likvidace krovu
  • demontáž záklopů podlah půdy včetně vybrání škvárového násypu
  • demolice štítů
  • zhotovení provizorní hydroizolace střechy
  • vyzdívky atik a štítů z cihel plných a zateplených tvárnic Porotherm T Profi
  • provedení nových železobetonových věnců atik
  • zhotovení nového ocelo – dřevěného krovu
  • provedení nových šikmých i pultových střech a teras
zobrazit všechny reference